top of page

Diolch am yr ymateb - ceisiadau nawr ar gau.

Untitled design (4).png

HELPU BUSNESAU I NORMALEIDDIO'R GYMRAEG MEWN
MARCHNATA DIGIDOL

YDYCH CHI'N RHEDEG BUSNES? 

Fyddech chi’n falch o gael help efo cynnwys digidol am ddim?  Ydych chi’n ffeindio hi’n anodd cynnal eich busnes ar-lein yn y Gymraeg ac angen cymorth?  

  

Ydych chi eisiau help i gryfhau eich cynnwys digidol drwy:  

  

  • waith gwefan  

  • waith cyfryngau cymdeithasol  

  • gynnwys digidol  

  • ffilmio a golygu  

  • waith cyfieithu  

  • gydweithio ar gynnwys digidol gyda busnesau/dylanwadwyr eraill

  • uwchsgilio staff yn y maes marchnata digidol?  

Adain logo

Cronfa Her Arfor

Screenshot 2024-01-17 at 11.33.00.png

Mae’n bleser gan Adain gyhoeddi ein bod wedi bod yn llwyddiannus yn ein cais am grant Cronfa Her Arfor, er mwyn cynnig help i fusnesau yn ardaloedd Arfor i gryfhau eu cynnwys digidol yn y Gymraeg/ddwyieithog.    

Felly mae Adain yn awyddus i ddod o hyd i bedwar busnes i gymryd rhan yn ein peilot.  

  

Fel rhan o’r peilot, bydd Adain yn dewis pedwar busnes o natur wahanol, i gyd o ardaloedd Arfor. Mi fyddwn yna yn asesu’r brand a’r busnes cyn cydweithio a’n partneriaid i gynnig pecyn Marchnata Digidol sydd wedi ei deilwra yn arbennig ar gyfer eich anghenion. Byddwn hefyd yn cynnig gweithdy i uwchsgilio’r busnesau a’u helpu i symud ymlaen ar ddiwedd y peilot. Hefyd fel rhan o’r peilot, byddwn yn dod o hyd i fusnes/unigolyn/dylanwadwr arall i gydweithio efo chi ar gynnwys digidol fydd o fudd i’r ddwy ochr.  

  

Dyma ein partneriaid fydd yn cydweithio efo ni yn y peilot a fydd yn ein helpu i siapio eich cynnwys digidol: 

 

bottom of page