top of page

Polisi Cwcis

Beth yw Cwci?

 

Pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan, mae ffeil fach o wybodaeth o'r enw cwci yn cael ei lawrlwytho i'ch cyfrifiadur neu'ch dyfais. Mae hyn yn golygu y gall y wefan gasglu ystadegau am ymddygiad ein hymwelwyr a phennu faint o bobl sy'n pori'r gwahanol adrannau o'n gwefan. Mae cwcis hefyd yn datgelu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio'r wefan, megis p'un a ydynt yn ymwelwyr sy'n dychwelyd neu'n bobl sy'n ymweld am y tro cyntaf. 

Nid ydym yn adnabod unrhyw un yn bersonol wrth gasglu'r data hwn gyda chwcis. Os byddwn yn casglu data personol trwy ein gwefan byddwn yn gwneud hyn yn glir iawn a hefyd yn egluro beth rydym yn bwriadu ei wneud gyda'r data hwn. Enghraifft o hyn fyddai ein ffurflen gyswllt ar y dudalen Cysylltu. Gweler ein Polisi Preifatrwydd am ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio eich data yn yr achosion hynny.

 

Defnyddir y cwcis canlynol i wella eich ymweliad â’n gwefan ac i ddarparu ein gwasanaethau.

Cwcis ar ein gwefan

 

Dyma y math o gwcis sydd yn cael eu defnyddio ar ein safle​

Enw'r cwci: XSRF-TOKEN

 • Fe’i ddefnyddir am Resymau diogelwch

 • Hyd: Sesiwn

 • Math o gwci: Hanfodol

 

Enw'r cwci: hs

 • Fe’i ddefnyddir am Resymau diogelwch

 • Hyd: Session

 • Math o gwci: Hanfodol

Enw'r cwci:   SSR-caching

 • Fe'i defnyddir i nodi'r system y cafodd y safle ei rendro ohoni

  Hyd:1 munud

 • Math o gwci: Hanfodol

 

Enw'r cwci: _wixCIDX

 • Defnyddir ar gyfer monitro system / dadfygio

 • Hyd: 3 mis

 • Math o gwci: Hanfodol

 

Enw'r cwci: _wix_browser_sess

 • Defnyddir ar gyfer monitro system / dadfygio

  Hyd: sesiwn

 • Math o gwci: Hanfodol

 

Enw'r cwci: wixLanguage

 • Defnyddir ar wefannau amlieithog i gofio dewis iaith y defnyddiwr

 • Hyd: 12 mis

 • Math o gwci: Functional

 

Enw'r cwci: fedops.logger.X

 • Defnyddir ar gyfer mesur sefydlogrwydd / effeithiolrwydd

 • Hyd 12 mis

 • Math o gwci: Hanfodol

 

Enw'r cwci: TS*

 • Defnyddir am resymau diogelwch a gwrth-dwyll

 • Hyd: Session

 • Math o gwci: Hanfodol

 

Enw'r cwci:   bSession

 • Defnyddir ar gyfer mesur effeithiolrwydd system

 • Hyd: 30 munud

 • Math o gwci: Hanfodol

Rheoli eich gosodiadau cwcis

Mae mwyafrif y porwyr yn caniatáu cwcis yn ddiofyn, ond os nad ydych am dderbyn y cwcis hyn, gallwch newid hyn trwy ddefnyddio rheolyddion eich porwr, sydd wedi'u lleoli'n aml yn y ddewislen "Tools" neu "Preferences".

 

Mae'r dolenni canlynol yn esbonio sut i gael mynediad at osodiadau cwcis mewn gwahanol borwyr:

 


I ddewis peidio â chael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan, ewch i'r ddolen hon: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Cofiwch y gallai dileu neu rwystro cwcis gael effaith negyddol ar eich profiad defnyddiwr oherwydd efallai na fydd rhannau o'n gwefan yn hygyrch mwyach.

bottom of page