top of page

PROSIECTAU

Logo Lolfa Lois

GWEFAN LOLFA LOIS

Gwefan sydd yn gwbl ddwyieithog gydag adrannau ar driniaethau, adolygiadau, polisïau a sut i gysylltu.

HafodHolistics.jpeg

GWEFAN HAFOD HOLISTICS

Gwefan dwyieithog am driniaethau ioga, iechyd a lles sy'n cael eu cynnig gan Elen. 

ymgynghoriad brand

YMGYNGHORIAD BRAND

Mi wnaethom gynghori busnes sydd eisoes wedi ei sefydlu, ar y camau nesaf i'w cymryd i fynd a'r brand gam ymhellach.

Roedd yr ymgynghoriad yn cynnwys argymhellion ar y gwasanaeth, brand, cyfryngau cymdeithasol a'r wefan.

Hydro.cymru

GWEFAN HYDRO CYMRU

Gwefan syml, ddwyieithog sydd yn newid o Gymraeg i Saesneg. Gwybodaeth am y gwaith hydro, y gwasanaeth a gynigir yn ogystal â ffyrdd o gysylltu gyda'r busnes.

Neuadd Goffa

GWEFAN NEUADD GOFFA

Gwefan dwyieithog sy'n cynnwys galeri, calendr, ffurflen archebu a dolenni cyfryngau cymdeithasol.

Cyfryngau Cymdeithasol

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Yn dilyn lansiad gwefan Lolfa Lois, fe wnaethom bostio ar gyfrifon Facebook ac Instagram y busnes. Ein nod oedd codi ymwybyddiaeth o'r wefan, cadw delwedd y brand yn gyson ac ymgysylltu gyda'r gynulleidfa.  

Dyma amrywiaeth o'r prosiectau rydym wedi bod yn rhan ohonynt yn ddiweddar.

Cydweithio

Dyma enghreifftiau o fusnesau a mentrau mae Adain wedi cael y pleser o gydweithio efo yn ddiweddar:

3.png
2.png
Untitled design.jpg
Untitled design (4).png
4.png
1.png
bottom of page